METOD

Min teori är att kärrnpulpan, Nucleus Pulposus, rör sig från sin egentliga position i kotan och rubbas ur balans, orsakad av dålig lyftteknik, olycka, plötslig rörelse etc.
Detta börjar röra sig närmare ryggmärgen och orsakar tryck på nerver som i sin tur leder till smärtor.

Beroende på vilken typ av skada respektive tidsintervallen och beroende på vilka nerver som är i kläm, kan man uppleva smärtor i olika delar av kroppen, ex. olika regioner av ryggen, armar, nacke, huvud, strålningar ner mot benen osv.

Det kan även finnas ledbesvär, urartade broskskivor mellan ryggkotorna och förskjutning utav bröst- eller ländkotor.